FUNKIS VALBEREDNING

Valberedningens arbete består i att tillsammans med styrelsen försöka få ihop ett förslag till styrelseledamöter, som ska väljas nya eller väljas om, till den styrelse som ska arbeta efter det kommande årsmötet. De som valberedningen söker är ett genomsnitt av våra medlemmar, från Skåne i söder till Norrbotten i norr, kvinnor och män, kommunala handläggare, unga och gamla. Helst folk med vana att använda sociala medier i sitt arbete. Efter årsmötet 2017 i Östersund den 4 maj består valberedningen av följade medlemmar:

jan_B2

Jan Borglund

Sammankallande

BoVeCo AB
Odlingsvägen 3
170 77 SOLNA
Telefon: 0735-014831
Fax: 08-375660
Lokalavdelning Storstockholm

peter-M

Peter Magnusson

Ledamot i valberedningen

Karlskrona Ventilationsservice AB
Silvervägen 1
371 50 KARLSKRONA
Telefon: 0455-23737
Fax: 0455-23755
Mobil: 0708-122337
Lokalavdelning Syd-Ost

Namnlös design (28)

Olle Nevenius

Ledamot i valberedningen

Nevenius Ingenjörsbyrå AB
Svartviksslingan 51
167 38 Bromma
Telefon: 0705-26 27 20
Lokalavdelning Stockholm