OVK-PROTOKOLLET

funkis

Excel-protokollet

Hämta OVK Excel-protokoll

– OVK Excel-protokollet kan hämtas gratis på den här sidan, och det underhålls av FunkiS styrelse, främst Jan Boldrup, som tillhandahåller alla uppgifter för hantering av protokollet. Glöm inte att man måste ange besiktningsintervall 1 eller 2 för respektive 3 eller 6 år för att nästa besiktning ska framgå.

Den 31 januari släppte vi version 201901, som medlemmar i FunkiS kan ladda ner från vårt forum under kategorin OVK-protokollet nedladdning som finns längst ner i forumet – om ni vill ladda ner den versionen så krävs alltså att du är medlem i FunkiS. Är du inte medlem kan du ansöka om medlemskap här.

Det gamla protokollet kommer finnas under en begränsad tid under nedladdningar.

Webb ovk

Här finner ni information om webb-OVK

Från hösten 2015 arbetar och rekommenderar Funkis sina medlemmar ett webbaserat OVK
protokoll. Utförandet av protokollet påminner om ”excel protokollet” med ett modernare upplägg.
– Alla protokoll lagras automatiskt i en databas där du som medlem alltid kommer åt dina protokoll
– Du kan arbeta via en surfplatta, dator eller mobil.
– Enkelt skapa nya, återkommande eller ombesiktningar.
– Databasen genererar också färdiga utskrifter med din underskrift och ditt företags logotyp.
Funkis arbetar hårt för att detta ska bli ett centralt register för alla OVK i hela landet, förhoppningsvis
under Boverkets paraply.

Kopia av funkis (1)
funkis

Vägledning OVK

FunkiS kan guida dig genom OVK

Från 2014 finns “FunkiS Vägledning OVK” utgåva 2 tillgänglig för beställning hos kansliet. Dokumentet på 72 sidor är i huvudsak uppdelat i tre checklistor. En för vardera “aktör”, Byggnadsägaren, Besiktningsmannen och Byggnadsnämnden. Det är FunkiS förhoppning att OVK-arbetet ska underlättas och förbättras med hjälp av denna vägledning.

FunkiS Vägledning OVK kan med fördel användas tillsammans med Boverkets “Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem 2012, OVK” där Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationskontroll (BFS 2011:16) ingår. Den tredje upplaga av “Regelsamling …. ” har föranletts av införandet av plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) den 2 maj 2011. I regelsamlingen finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, och Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR. Dessa ersätter Boverkets föreskrift (1991:36), ÖVR, och Boverkets allmänna råd (2008:2).

Redo att sätta igång? Bli medlem idag!

Klicka på knappen till höger för att ansöka om medlemskap.