ETISKA REGLER

Medlemmar i Funkis deltar i branschens besiktningsverksamhet av ventilationsanläggningar och byggnaders inomhusklimat. Detta innebär att ta ansvar för det yrkestekniska genomförandet, samt att tillgodose myndigheternas krav.

Medlem i Funkis ska i sin besiktningsverksamhet:

 • Hålla sin yrkeskunskap levande och kontinuerligt fortbilda sig.
 • Hålla sig á jour med gällande bestämmelser, förändringar och lagar.
 • Vinnlägga sig om ärlighet, noggrannhet och omsorg om mänskliga, tekniska och ekonomiska värden.
 • Ta sitt fulla ansvar och hävda sin yrkeskunskap, även om Funkismedlemmens och uppdragsgivaren åsikter går isär.
 • Utföra uppdraget effektivt.
 • Ej använda sin tjänsteställning på sätt som innebär jäv eller strider mot god yrkessed.
 • Uppträda sakligt och konsekvent. Exempelvis vid bedömning av om ventilationsfunktioner skall ges omdömet godtagbar eller ej godtagbar funktion.

I förhållande till uppdragsgivare:

 • I sin besiktningsmannagärning vara sakkunnig.
 • Objektivt tillvarata dennes intresse.
 • Vid erhållande av uppdrag komma överens om dess art och omfattning samt principer för genomförandet.

I förhållande till Funkis:

 • Respektera föreningens stadgar.

2012-12-19 / Etikgruppen Torsten Jensen och Lennart Trankell

FunkiS Föreningsstadgar